Αγωνιστικό αμαξάκι με προώθηση από μπαλόνι

Ένα μάθημα για τις δυνάμεις και την κίνηση, όπου οι μαθητές σχεδιάζουν το δικό τους αμαξάκι με προώθηση από μπαλόνι - διαθέσιμη στους συνδρομητές του PrintLab Classroom

βιβλιοθήκη μαθημάτωνΕγγραφείτε σήμερα

Περίληψη

Σε αυτό το πρότζεκτ που χωρίζεται σε 5 μαθήματα, οι μαθητές ξεκινούν μαθαίνοντας για τις δυνάμεις, την κίνηση και τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα. Χρησιμοποιώντας αυτές τις γνώσεις, οι μαθητές θα ξεκινήσουν μια δημιουργική διαδρομή για να σχεδιάσουν και να εκτυπώσουν τρισδιάστατα το δικό τους λειτουργικό αγωνιστικό αμαξάκι με προώθηση από μπαλόνι! Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν ένα όχημα που να μπορεί να ταξιδέψει στο μέτρο του δυνατού σε ευθεία γραμμή και στο τελικό μάθημα, θα διαγωνιστούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα δικά τους αγωνιστικά αμαξάκια.

Θεματικές περιοχές

Το μάθημα μπορεί να ενσωματωθεί στη μελέτη της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας και μπορεί να προσαρμοστεί για τις ηλικίες 8-16.

Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές θα:

 • κατανοήσουν τις αρχές του τρίτου νόμου του Νεύτωνα

 • κατανοήσουν δυνάμεις όπως η αντίσταση του αέρα, η τριβή, η ώθηση και η βαρύτητα

 • κατανοήσουν και διερευνήσουν τις μηχανικές έννοιες των τροχών και των αξόνων

    • χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για τις δυνάμεις και τους τροχούς για να σχεδιάσουν ένα αγωνιστικό αμαξάκι με προώθηση από μπαλόνι χρησιμοποιώντας λογισμικό CAD και 3D εκτύπωση

    • αναλύσουν την απόδοση από το αγωνιστικό αμαξάκι μετρώντας την απόσταση που μπορεί να ταξιδέψει

       Εμπνεύστε την επόμενη γενιά